Lương: Thỏa Thuận

Địa điểm: TP. HỒ CHÍ MINH

Hạn nộp hồ sơ: 21/08 — 20/09/2020

Chia sẻ:

Facebook Google

Mô tả công việc

- Hỗ trợ Trưởng Nhóm ISO trong công tác soạn thảo, hiệu chỉnh các chính sách, quy trình, quy định,… thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Tập đoàn C.T Group.

- Hỗ trợ các Phòng/Ban/Đơn vị trong Tập đoàn trong việc chấp hành và tuân thủ theo hệ thống chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn ,… nội bộ.

- Thực hiện soạn thảo các quyết định, thông báo của Ban NLCĐ và làm thủ tục ban hành các quyết định, thông báo đã được duyệt.

- Tổ chức hướng dẫn, phổ biến các tài liệu đã duyệt ban hành cho CBNV.

- Thực hiện công tác lưu trữ các tài liệu đã ban hành và up lên ERP theo quy định.

- Cùng với Trưởng Nhóm ISO tham mưu cho Ban Lãnh đạo hệ thống kiểm soát hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công khác từ Trưởng Nhóm ISO hoặc Lãnh đạo Ban NLCĐ.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển